• 91D ảnh 1

Ống phát hiện thụ động khí Formaldehyde HCHO Gastec 91D (0.1 ~ 20 ppm)


THÔNG SỐ SẢN PHẨM: Ống phát hiện thụ động khí Formaldehyde HCHO Gastec 91D (0.1 ~ 20 ppm)

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 91D
Xuất xứ: Nhật Bản
Không cần dùng thêm bơm, lắp cố định trong môi trường khí cần đo
Vạch chỉ thị: 1 ~ 20 ppm
Thang đo: 0.1 ~ 20 ppm
Thời gian lấy mẫu: 1 đến 10 giờ
Chuyển đổi màu: vàng sang nâu đỏ
Phương trình phản ứng: 3HCHO + (NH2OH)3 H3PO4 → H3PO4, H3PO4 + Base+Phosphate
Hệ số chuyển đổi: 10% (1 ~ 20 ppm-hr)
Số ống trong hộp: 10

Catalog

Performance
Measuring Range0.1 to 20 ppm
Sampling Hours1 to 10 hours
Detecting Limit0.05 ppm (10 hours)
Colour ChangeYellow → Reddish Brown
Reaction Principle

3HCHO + (NH2OH)3 H3PO4 → H3PO4
H3PO4 + Base+Phosphate

Coefficient of Variation10% (for 1 to 20 ppm-hr)
Shelf Life1 Year
Corrections for temperature & humidityUnnecessary
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
SubstanceInterferenceChange colour by itself to
Aldehydes, Ketones, Acid gases+Reddish brown
Other substance measurable with this detector tube
SubstanceCorrection FactorSampling TimeMeasuring Range
Acetaldehyde1.01 to 10 hours0.1 to 20 ppm
Furfural3.01 to 10 hours0.3 to 60 ppm
Methyl ethyl ketone1.251 to 10 hours0.125 to 25 ppm
Calibration gas generationDiffusion tube method
TLV-TWATLV-STELExplosive range
-C 0.3 ppm7.0 to 73%

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM