• 132D ảnh 1

Ống phát hiện thụ động Trichloroethylene Cl2C:CHCl Gastec 132D (3 ~ 300 ppm)


THÔNG SỐ SẢN PHẨM: Ống phát hiện thụ động Trichloroethylene Cl2C:CHCl Gastec 132D (3 ~ 300 ppm)

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 132D
Xuất xứ: Nhật Bản
Không cần dùng thêm bơm, lắp cố định trong môi trường khí cần đo
Vạch chỉ thị: 25 ~ 300 ppm
Thang đo: 3 ~ 300 ppm
Thời gian lấy mẫu: 1 đến 8 giờ
Chuyển đổi màu: vàng sang tím
Phương trình phản ứng: Cl2C:CHCl + PbO2 + H2SO4 → HCl, HCl + Base → Chloride
Hệ số chuyển đổi: 10% (25 ~ 300 ppm-hr)
Số ống trong hộp: 10

Catalog

Manual

Performance
Measuring Range3 to 300 ppm
Sampling Hours1 to 8 hours
Colour ChangeYellow → Purple
Reaction PrincipleCl2C:CHCl + PbO2 + H2SO4HCl
HCl + Base → Chloride
Coefficient of Variation10% (for 25 to 300 ppm-hr)
Shelf Life1Year
Corrections for temperature & humidityTemperature correction is necessary
Store the tubes in the refrigerator to keep at 10ºC (50ºF) or below.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
SubstanceInterferenceChange colour by itself to
Hydrogen chloride, Chlorine+Purple
1,2-Dichloroethylene, Tetrachloroethylene+Purple
Toluene, XyleneNoNo
Other substance measurable with this detector tube
SubstanceCorrection FactorSampling TimeMeasuring Range
trans-1,2-Dichloroethylene2.01 to 8 hours6 to 600 ppm
Chlorine0.81 to 8 hours2.4 to 240 ppm
Hydrogen chloride0.61 to 8 hours1.8 to 180 ppm
Tetrachloroethylene0.51 to 8 hours1.5 to 150 ppm
Calibration gas generationDiffusion tube method
TLV-TWATLV-STELExplosive range
10 ppm25 ppm-

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM