Tủ đông âm sâu

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) công nghiệp GreenCoolTech Gct-250

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) công nghiệp GreenCoolTech Gct-250

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) công nghiệp GreenCoolTech Gct-250

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) công nghiệp GreenCoolTech Gct-450

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) công nghiệp GreenCoolTech Gct-450

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) công nghiệp GreenCoolTech Gct-450

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) công nghiệp Lassele LOC-251F 200L

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) công nghiệp Lassele LOC-251F 200L

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) công nghiệp Lassele LOC-251F 200L

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) công nghiệp Unique Daesung Hàn Quốc FD-240-SF 200L

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) công nghiệp Unique Daesung Hàn Quốc FD-240-SF 200L

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) công nghiệp Unique Daesung Hàn Quốc FD-240-SF 200L

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) công nghiệp Unique Daesung Hàn Quốc FS-240-SF 200L

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) công nghiệp Unique Daesung Hàn Quốc FS-240-SF 200L

Tủ đông âm sâu (Cá ngừ) công nghiệp Unique Daesung Hàn Quốc FS-240-SF 200L