Bộ thực hành RFID Leaptronix LP-2010

Mã sản phẩm: LP-2010

15,510,000 VNĐ


- Wechat, Zalo, Viber: 0937819999
- Wechat, Zalo, Viber: 0906066620


Bảo hành:12 thángVận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội


Hãng sản xuất: Leaptronix
Model: LP-2010
Xuất xứ: Đài loan
- Tính năng:
+ Cung cấp 10 modul cho thiết lập sử dụng RFID cơ bản và đáp ứng các ứng dụng 
+ Sử dụng chip điều khiển tiêu chuẩn TI TRF 7960, đạt tiêu chuẩn ISO 14443A & ISO 15693.
+ Tích hợp RTC (Real Time Clock).
+ Cung cấp dữ liệu chức năng lưu trữ với thiết kế vòng lặp để mở rộng tuổi thọ bộ nhớ
+ Hỗ trợ trên phần mềm VC, VB,  Assembly... với các chương trình ví dụ đơn giản nhưng thực tế.
+ Tất cả các chương trình ví dụ gần gũi với các ứng dụng thực tế.
+ Được thiết kế như hệ thống mở, người dùng có thể thực hiện tất cả các chương trình rõ ràng.
- Nội dung:
+ Sử dụng các chương trình ví dụ đơn giản để kiểm soát các thiết bị ngoại vi, bao gồm màn hình LCD, relay (Relay-1 & Relay-2), nam châm điện (Solenoid), đèn LED (LED-1 để LED-4), reed switch (Sensor-1), kính (Sensor-2), nhập dữ liệu bên ngoài (Input IP Port-1 tới IP-4), đầu vào trạng thái (SW-1 & SW-2) và đặt dữ liệu (DIP Switch-S1).
+ Đọc dữ liệu của ISO 14443A thẻ RFID và hiển thị các mã UID trên LCD.
+ Đọc dữ liệu của ISO 15693 thẻ RFID và hiển thị các mã UID trên LCD. Tải lên các dữ liệu của ISO 15693 thẻ RFID để máy tính định dạng mã ASCII qua USB (hoặc RS-232) và hiển thị ID trên Super Terminal.
+ Thực hiện ISO 14443A RFID thẻ đọc. Xác minh UID với các dữ liệu bộ nhớ I2C. Kết quả sẽ hiển thị trên LED.
+ Điều khiển RTC, đồng hồ thời gian thực, bao gồm năm, tháng, ngày, giờ, phút và giây.
+ Đọc, ghi và xóa cho vùng dữ liệu người sử dụng duy nhất của thẻ RFID ISO 15693.
Bổ nhiệm một số tiêu chuẩn ISO 15693 thẻ và gửi UID để PC trên Super Terminal qua USB.
+ Đọc, ghi và xóa chức năng ví dụ cho các khu vực nội bộ ISO 14443A Mifare Card.
+ Tạo hồ sơ nhập.  LP-2010 sẽ lưu trữ các mã ID và thời gian nhập trong bộ nhớ I2C thứ hai. Người sử dụng cũng có thể đọc và xóa các bản ghi thông Super Terminal  trên máy tính.
+ Tích hợp các thí nghiệm trên và tạo ra hệ thống kiểm soát truy cập đơn giản mà bao gồm cả cơ sở dữ liệu người lao động, thời gian nhập, khóa điều khiển, kính vỡ phát hiện và hệ thống báo động.
- Thông số kỹ thuật
+ Hoạt động trên  Windows
+ Gaio tiếp: USB、RS-232
+ Cổng điện áp vào hoạt động 5~24V DC (MAX)
+ Điện áp rơ le: 1,2: 1A/125V AC, 2A/30V DC
+ Nguồn: 100V AC~240V AC
+ Tấn số: 50/60 Hz
+ Kích thước: 32cm x 22.6cm x 3.0/8.5cm
+ Trọng lượng: 2.5 kg
Cung cấp kèm theo gồm: Main chính  x1, LP-2010-TRF7960 x1, Bo RFID  x1, Thẻ RFID  (ISO 14443A) x3, Thẻ RFID (ISO 15693) x3, CD x1 (Chương trình demo, HDSD, Cáp USBx1, 

 Datasheet

 Datasheet

RFID Experimental Trainer


Instruction

The LP-2010 is a modular design trainer and it is also the best introduction for learning RFID (Radio Frequency Identification). User can use this trainer to realize the technique of RFID and develop various program by its high flexible combination applications no matter in software or hardware.
 
Nowadays, LP-2010 is focusing on RFID HF (High Frequency 13.56MHz) ISO 14443A and ISO 15693 standard. In the future, it will support other vendor chips and can be used for learning UHF (Ultra High Frequency) as well.

Features
 1. Provide 10 modules for establishing users RFID basic and satisfy their originality and applications.
 2. Use the standard controller chip TI TRF 7960, meets ISO 14443A & ISO 15693.
 3. Built-in RTC (Real Time Clock).
 4. Provide data storing function with loop design to expand the life time of the memory.
 5. Support VC, VB, Assembly ... with simple but practical example programs.
 6. All the example programs are close to real applications.
 7. Designed as open system, user can realize all the programs clearly.
Test Content
 1. Use the simple example programs to control the peripheral devices, included the LCD, relay (Relay-1 & Relay-2), electromagnet (Solenoid), LED (LED-1 to LED-4), reed switch (Sensor-1), glass breaking (Sensor-2), external data entry (Input Port IP-1 to IP-4), status input (SW-1 & SW-2) and data set (DIP Switch-S1).
 2. Read the data of ISO 14443A RFID tag and show the UID code on LCD.
 3. Read the data of ISO 15693 RFID tag and show the UID code on LCD. Upload the data of ISO 15693 RFID tag to PC in ASCII code format via USB (or RS-232) and show the ID on Super Terminal.
 4. Execute ISO 14443A RFID tag reading. Verify the UID with the first I2C memory data and see if they are the same. The result will show on the LED.
 5. Control the RTC, real time clock, included year, month, date, hour, minute and second.
 6. Read, write and erase for the single user data area of the ISO 15693 RFID tag.
 7. Induct several ISO 15693 tags and send UID to PC on Super Terminal via USB.
 8. Read, write and erase function example for the internal area of ISO 14443A Mifare Card.
 9. Create the record of entry. LP-2010 will store the ID code and entry time within the second I2C memory. The user can also read and delete the record via Super Terminal on the PC.
 10. Integrate above experiments and create simple access control system that including workers database, entry time, locked control, glass breaking detect and alarm system.
Specification
 1. Operating System: Windows 8 32/64bits, Windows 7 32/64bits, Windows VISTA 32/64bits, Windows XP 32/64bits
 2. Communication: USB、RS-232
 3. Operating Voltage Input Port: 5~24V DC (MAX)
 4. Operating Voltage RELAY 1,2: 1A/125V AC, 2A/30V DC
 5. Power: 100V AC~240V AC
 6. Frequency Range: 50/60 Hz
 7. Dimension: 32cm x 22.6cm x 3.0/8.5cm
 8. Weight: 2.5 kg
Standard Accessories
 • Main Unit x1
 • LP-2010-TRF7960 x1
 • RFID Induction board x1
 • RFID Tag (ISO 14443A) x3
 • RFID Tag (ISO 15693) x3
 • CD x1 (Demo program, s/w and user manual are included)
 • Power Cable x1
 • USB Cable cable x1