• KS-3500 ảnh 1
  • KS-3500 ảnh 2
  • KS-3500 ảnh 3
  • KS-3500 ảnh 4
  • KS-3500 ảnh 5

Điều hòa di động Kusami KS-3500


THÔNG SỐ SẢN PHẨM: Điều hòa di động Kusami KS-3500

Điều hòa di động Kusami KS-3500 - ảnh 1
Điều hòa di động Kusami KS-3500 - ảnh 2
Điều hòa di động Kusami KS-3500 - ảnh 3
Điều hòa di động Kusami KS-3500 - ảnh 4