• 12D ảnh 1

Ống phát hiện thụ động khí Hydrogen cyanide HCN Gastec 12D (1 ~ 200 ppm)


THÔNG SỐ SẢN PHẨM: Ống phát hiện thụ động khí Hydrogen cyanide HCN Gastec 12D (1 ~ 200 ppm)

Hãng sản xuất: Gastec
Model: 12D
Xuất xứ: Nhật Bản
Không cần dùng thêm bơm, lắp cố định trong môi trường khí cần đo
Vạch chỉ thị: 10 ~ 200 ppm
Thang đo: 1 ~ 200 ppm
Thời gian lấy mẫu: 1~10 giờ
Chuyển đổi màu: vàng sang hồng
Hệ số chuyển đổi: 10% (10 ~ 40 ppm-hr),5% (40 ~ 200 ppm-hr)
Số ống trong hộp: 10

Catalog

Performance
Measuring Range1 to 200 ppm
Sampling Hours1 to 10 hours
Detecting Limit0.3 ppm (10 hours)
Colour ChangeYellow → Pink
Reaction PrincipleHydrogen Cyanide reacts with the reagent to form intermediate material which stains indicator pink .
Coefficient of Variation10% (for 10 to 40 ppm-hr),5% (for 40 to 200 ppm-hr)
Shelf Life2 Years
Corrections for temperature & humidityUnnecessary
Store the tubes at cool and dark place.
Possible coexisting substances and their interferences (NOTE)
SubstanceConcentrationInterferenceChange colour by itself to
Basic gases No discolouration
Acid gases +Pink
Nitrogen Dioxide0.5ppm+Pink
Hydrogen Sulphide +Pink
Calibration gas generationPermeation tube method
TLV-TWATLV-STELExplosive range
-C 4.7 ppm (2014)5.6 to 40%

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM